Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Ngữ văn > Ngữ văn 10 >


Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Khái quát văn học dân gian Việt Nam (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Văn bản (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Chiến thắng Mtao Mxây (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Lập dàn ý bài văn tự sự (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Uy-lít-xơ trở về (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 6. Ra-ma buộc tội (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tấm Cám (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Tam đại con gà (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Nhưng nó phải bằng hai mày (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ca dao hài hước (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đọc thêm: Lời tiễn dặn (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Luyện tập viết đoạn văn tự sự (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Trả bài làm văn số 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài) (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới) (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nhàn (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Trình bày một vấn đề (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Lập kế hoạch cá nhân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Lập dàn ý bài văn thuyết minh (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo - tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tựa "Trích diễm thi tập" (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng Việt (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Trả bài làm văn số 4 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phương pháp thuyết minh (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hồi trống cổ Thành (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Trả bài làm văn số 5 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 27. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Truyện Kiều (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Trao duyên (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Nỗi thương mình (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Lập luận trong văn nghị luận (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Chí khí anh hùng (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đọc thêm: Thề nguyền (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Trả bài làm văn số 6 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 31. Văn bản văn học (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn học (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Các thao tác nghị luận (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập phần Tiếng Việt (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Viết quảng cáo (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Tổng kết phần Văn học (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Trả bài làm văn số 7 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập phần Làm văn (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (322 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0