Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 6 >


Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Lựa chọn trang phục (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Lựa chọn trang phục (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Cắm hoa trang trí (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Cắm hoa (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bàí 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ. quả (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thu nhập của gia đình (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Chi tiêu trong gia đình (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về Thu, chi trong gia đình (1 bài)
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0