Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 8 >


Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hình chiếu (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Bản vẽ chi tiết (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Biểu diễn ren (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Bản vẽ lắp (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ lắp đơn giản (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bản vẽ nhà (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng kết và ôn tập Phần I (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vật liệu cơ khí (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành - Vật liệu cơ khí (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Dụng cụ cơ khí (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Cưa và đục kim loại (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dũa và khoan kim loại (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành - Đo và vạch dấu (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Mối ghép cố định - Mối ghép không tháo được (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Mối ghép tháo được (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Mối ghép động (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành - Ghép nối chi tiết (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Truyền chuyển động (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Biến đổi chuyển động (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Thực hành - Truyền và biến đổi chuyển động (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng kết và ôn tập Phần II (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. An toàn điện (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành - Dụng cụ bảo vệ an toàn điện (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điện (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Phân loại và số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Đèn huỳnh quang (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành - Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Đồ dùng loại điện - cơ: Quạt điện, máy bơm nước (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành - Quạt điện (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Máy biến áp một pha (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực hành - Máy biến áp (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng kết và ôn tập Chương VII (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành - Thiết bị đóng - cắt và lấy điện (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Thực hành - cầu chì. (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Sơ đồ điện (64 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 56. Thực hành - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Thiết kế mạch điện (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Thực hành - Thiết kế mạch điện (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng kết và ôn tập Phần III (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài ôn tập (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (250 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0