Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 8 >


Bài 1. Chuyển động cơ học (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vận tốc (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Biểu diễn lực (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Lực ma sát (254 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Áp suất (372 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau (488 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Áp suất khí quyển (362 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét (441 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự nổi (436 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Công cơ học (341 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Định luật về công (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Công suất (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Cơ năng (179 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 17. Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào? (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nhiệt năng (245 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dẫn nhiệt (402 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt (347 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Động cơ nhiệt (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0