Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Vật lí > Vật lí 10 >


Bài 1. Chuyển động cơ (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự rơi tự do (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chuyển động tròn đều (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ba định luật Niu-tơn (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Lực ma sát (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Lực hướng tâm (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ngẫu lực (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Công và công suất (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Động năng (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thế năng (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cơ năng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Sự chuyển thể của các chất (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Độ ẩm của không khí (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0