Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Âm nhạc > Âm nhạc 6 >


Tiết 1. Giới thiệu môn học Âm nhạc ở Trường THCS. Tập hát Quốc ca (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 2. HBH: Tiếng chuông và ngọn cờ. BĐT: Âm nhạc ở quanh ta (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 3. OBH: Tiếng chuông và ngọn cờ. NL: Những thuộc tính của âm thanh; Các kí hiệu âm nhạc. (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 4. NL: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh. TĐN: TĐN số 1 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 6. NL: Nhịp và phách nhịp 2/4. TĐN: TĐN số 2 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 7. TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 8, 9. Ôn tập. Kiểm tra 1 tiết (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 11. TĐN số 4. ANTT: NS Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 12. OBH: Hành khúc tới trường. Ôn TĐN số 4. ANTT: Sơ lược về dân ca Việt Nam (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 13. HBH: Đi cấy (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5 (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 15. Ôn TĐN số 5. ANTT: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 16, 17. Ôn tập học kì I (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 19. HBH: Niềm vui của em (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6 (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 21. NL: Nhịp 3/4; cách đánh nhịp 3/4. ANTT: NS  Phong Nhã (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 23. OBH: Ngày đầu tiên đi học. TĐN: TĐN số 7 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 24. Ôn TĐN số 7. ANTT: Giới thiệu nhạc sĩ Mô Da (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 25. Ôn tập (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 27. HBH: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát nhạc đàn (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 28. Ôn bài hát. TĐN số 8. NL: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 30. HBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. BĐT: Trống đồng thời đại Hùng Vương (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 32. Ôn TĐN số 10. ANTT: NS Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 33, 34. Ôn tập Học kì II (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0