Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Âm nhạc > Âm nhạc 7 >


Tiết 1. HBH: Mái trường mến yêu. BĐT: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 2. OBH: Mái trường mến yêu. TĐN: TĐN số 1 - BĐT: Cây đàn bầu (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 3. OBH: Mái trường mến yêu. ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Việt - Nhạc rừng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Tiết 4. Ôn TĐN: TĐN số 1. HBH: Lí cây đa. BĐT: Hội lim (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 5. OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 6. NL: Nhịp lấy đà. TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc cụ phương tây (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 7. Ôn tập (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 10. OBH: Chúng em cần hòa bình. TĐN: TĐN số 4. BĐT: Hội xuân Sắc bùa (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 11. Ôn tập. TĐN: TĐN số 4. ANTT: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát: Hành quân xa (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 13. OBH: Khúc hát chim sơn ca. NL: Cung và nửa cung - Dấu hóa (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 14. TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Bét-tô-ven (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 19. HBH: Đi cắt lúa. NL: Sơ lược về quãng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 20. OBH: Đi cắt lúa. TĐN: TĐN số 6 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 21. Ôn TĐN: TĐN số 6. ANTT: Một số thể loại bài hát (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 22. HBH: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo Việt Nam (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 24. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Âm nhạc thiếu nhi Việt Nam (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 25. Ôn tập (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa. BĐT: Bản hành khúc cách mạng (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8 (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 29. NL: Gam trưởng-Giọng trưởng. ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát: Đường chúng ta đi (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 30. Ôn TĐN: TĐN số 8. HBH: Tiếng ve gọi hè (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9 (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 32. Ôn TĐN số 9. ANTT: Dân ca một số dân tộc ít người (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 33, 34. Ôn tập (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0