Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Âm nhạc > Âm nhạc 8 >


Tiết 1. HH: Mùa thu ngày khai trường (12 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 2. OBH: Mùa thu ngày khai trường. TĐN: TĐN số 1 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 3. Ôn TĐN số 1. ANTT: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 5. OBH: Lí dĩa bánh bò. NL: Gam thứ, giọng thứ. TĐN: TĐN số 2 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 6. Ôn TĐN: TĐN số 2. ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát: Hò kéo pháo (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 7. Ôn tập. (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 10. OBH: Tuổi Hồng. TĐN: TĐN số 3. NL: Giọng song song, giọng la thứ hòa thanh (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 11. Ôn TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc Sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát: Bóng cây kơ-nia (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 12. HBH: Hò ba lí (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 13. OBH: Hò ba lí. TĐN: TĐN số 4. NL:Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên. (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 15, 16. Ôn tập (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 20. OBH: Khát vọng mùa xuân. NL: Nhịp 6/8 - TĐN số 5 (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 21. Ôn TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn Võ Thị Sáu (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 22. HBH: Nổi trống lên các bạn ơi! (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 23. OBH: Nổi trống lên các bạn ơi!. TĐN: TĐN số 6 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 24. Ôn TĐN: TĐN số 6. ANTT: Hát bè (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 25. Ôn tập (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 28. OBH: Ngôi nhà của chúng ta. TĐN: TĐN số 7 (83 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 30. HBH: Tuổi đời mênh mông (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 31. OBH: Tuổi đời mênh mông. TĐN: TĐN số 8 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 32. Ôn TĐN: TĐN số 8. ANTT: Sơ lược về 1 vài thể loại nhạc đàn (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết 33, 34. Ôn tập (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0