Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 7 (Sách cũ) >


Unit 1. Back to school (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Personal information (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (285 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. At school (498 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Work and play (710 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. After school (689 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. The world of work (666 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Places (348 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. At home and away (369 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Health and hygiene (298 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Keep fit, stay healthy (374 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Let s eat (782 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Activities (592 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Freetime fun (417 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Going out (274 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. People and places (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (669 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0