Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 8 (Sách cũ) >


Unit 1. My friends (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Making arrangements (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (290 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Our past (731 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Study habits (554 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The young pioneers club (522 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. My neighborhood (620 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Country life and city life (397 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. A first-aid course (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Recycling (270 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (457 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. A vacation abroad (695 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Festivals (594 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Wonders of the world (462 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Computers (254 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Inventions (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (757 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail