Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 9 (Sách cũ) >


Unit 1. A visit from a pen pal (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Clothing (385 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. A trip to the countryside (909 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Learning a foreign language (696 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. The media (743 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The environment (413 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Saving energy (598 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Celebrations (825 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Natural disaters (732 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Life on other planets (353 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1075 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Slide0