Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 10 (Sách cũ) >


Unit 1. A day in the life of (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. School talks (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. People's background (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Special education (265 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Technology and you (347 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. An excursion (336 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. The mass media (376 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The story of my village (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Undersea world (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Conservation (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. National parks (267 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Music (473 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Films and cinema (441 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. The world cup (401 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Cities (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Historical places (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (512 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0