Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 11 (Sách cũ) >


Unit 1. Friendship (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Personal experiences (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. A party (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Volunteer work (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Illiteracy (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Competitions (321 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. World population (309 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Celebrations (299 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. The post office (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Nature in danger (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Sources of energy (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. The Asian Games (351 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Hobbies (380 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Recreation (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Space conquest (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. The wonders of the world (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (428 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0