Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 12 (Sách cũ) >


Unit 1. Home life (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Cultural diversity (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Ways of socialising (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. School education system (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Higher education (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Future jobs (308 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Economic reforms (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Life in the future (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Deserts (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Endangered species (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Books (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Water sports (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. The 22nd Sea Games (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. International organizations (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Women in society (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (722 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0