Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 >


Bài 1. Thông tin và tin học (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính? (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập chuột (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Học gõ mười ngón (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành? (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì? (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Hệ điều hành Windows (208 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Làm quen với Windows (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 6. Từ máy chữ đến phần mềm soạn thảo văn bản (1 bài)
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Định dạng văn bản (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Định dạng đoạn văn bản (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trình bày trang văn bản và in (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tìm kiếm và thay thế (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 8. Em viết báo tường (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (475 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0