Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 8 >


Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính. (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ bài toán đến chương trình (327 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Câu lệnh điều kiện (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Sử dụng câu lệnh điều kiện If….Then (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Câu lệnh lặp (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For….Do (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Làm việc với dãy số (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (454 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0