Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 9 >


Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (25 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tin học và xã hội (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Phần mềm trình chiếu (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Bài trình chiếu (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thông tin đa phương tiện (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1042 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo