Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 10 >


Bài 1. Tin học là một ngành khoa học (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thông tin và dữ liệu (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Giới thiệu về máy tính (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành 2: Làm quen với máy tính (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Bài toán và thuật toán (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Ngôn ngữ lập trình (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Giải bài toán trên máy tính (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Phần mềm máy tính (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Những ứng dụng của tin học (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tin học và xã hội (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tệp và quản lí tệp (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Làm quen với Microsoft Word (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành 6: Làm quen với Word (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Định dạng văn bản (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Một số chức năng khác (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tạo và làm việc với bảng (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Mạng máy tính (297 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet Explorer (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (452 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Slide0