Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lí > Địa lí 6 >


Bài 1. Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tỉ lệ bản đồ (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (275 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Địa hình bề mặt Trái Đất (238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Các mỏ khoáng sản (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Lớp vỏ khí (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sông và hồ (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Biển và đại dương (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0