Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Địa lí > Địa lí 11 >


Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì (360 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Liên minh châu Âu (EU) (322 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Liên bang Nga (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhật Bản (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (440 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khu vực Đông Nam Á (383 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ô-xtrây-li-a (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0