Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 6 >


Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Biến dạng của rễ (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thân dài ra do đâu ? (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thân to ra do đâu ? (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Biến dạng của thân (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Quang hợp (369 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cây có hô hấp không? (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu? (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Biến dạng của lá (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Các loại hoa (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thụ phấn (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Thụ tinh, kết quả và tạo hạt (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các loại quả (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Tảo (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Rêu - Cây rêu (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Hạt trần - Cây thông (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Vi khuẩn (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Nấm (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Địa y (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Tham quan thiên nhiên (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (624 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0