Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Thể dục > Thể dục 6 >


Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 2. Đội hình đội ngũ (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 5. Chạy bền (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 8. Đá cầu (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0