Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Thể dục > Thể dục 7 >


Chương 1. Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động  TDTT (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 5. Chạy bền (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 6. Nhảy cao, nhảy xa (Bật nhảy) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 8. Đá cầu (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập, kiểm tra học kì I và II; kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Thumbnail