Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Thể dục > Thể dục 8 >


Chương  1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 2. Đội hình đội ngũ (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 5. Chạy bền (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 6. Nhảy cao (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 7. Nhảy xa (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 8. Đá cầu (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập, kiểm tra học kì I và II; kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0