Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Giáo dục Hướng nghiệp > GD Hướng nghiệp 10 >


Chủ đề 1: Em thích nghề gì? (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 3: Nghề dạy học (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 7: Tìm hiểu thực tế 1 cơ sở sản xuất Công nghiệp hoặc nông nghiệp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 8: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành xây dựng (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 9: Nghề tương lai của tôi (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0