Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Giáo dục Hướng nghiệp > GD Hướng nghiệp 11 >


Chủ đề 1. Tìm hiểu một số nghề nghiệp thuộc các ngành Giao thông vận tải và Địa chất (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 2. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 7. Tôi muốn đạt được ước mơ (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 8. Tìm hiểu thực tế một số trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0