Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 10 >


Bài 1. Thành phần nguyên tử (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Liên kết cộng hoá trị (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Luyện tập: Liên kết hoá học (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá - khử (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Clo (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Flo - Brom - lot (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Bài thực hành số 3. Tính chất hoá học của brom và iot (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Oxi - Ozon (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Lưu huỳnh (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hoá học (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 38. Cân bằng hoá học (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (297 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo