Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 9 > Cắt may >


Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vật liệu và dụng cụ cắt may (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Máy may (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy may (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 5. Các đường may cơ bản (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bản vẽ cắt may (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thực hành: Cắt may quần đùi, quần dài (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cắt may áo tay liền (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cắt may một số kiểu áo cổ không bâu (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 13. Ôn tập (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0