Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học 5 >


Ôn tập: Khái niệm về phân số (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số thập phân (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hỗn số (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hỗn số (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Héc - ta (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khái niệm số thập phân (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số thập phân bằng nhau (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai số thập phân (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng hai số thập phân (331 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng nhiều số thập phân (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ hai số thập phân (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với một số thập phân (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho một số thập phân (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ số phần trăm (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu máy tính bỏ túi (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình tam giác (434 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thang (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thang (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tròn. Đường tròn (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình tròn. (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình tròn (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập về tính diện tích (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích của một hình (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét khối (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích hình hộp chữ nhật (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích hình lập phương (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo thời gian (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng số đo thời gian (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ số đo thời gian (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số đo thời gian với một số (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số đo thời gian cho một số (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vận tốc (253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quãng đường (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thời gian (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (tiếp theo) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số thập phân (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo diện tích (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo thể tích (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo thời gian (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một số dạng bài toán đã học (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5 (1621 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 9 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 14 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 15 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 15 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 16 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 19 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 22 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 30 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 31 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 31 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 32 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 43 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 43 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 47 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 54 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 55 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 58 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 61 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 61 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 62 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 64 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 72 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 72 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 73 (2 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 77 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 79 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 79 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 80 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (2 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 94 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 95 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 99 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 100 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 100 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 106 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 112 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 113 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 119 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 127 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 128 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 139 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 141 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 145 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 164 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 165 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 169 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 171 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 177 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (1 bài)

 • Luyện tập chung Trang 179 (2 bài)

 • Ngoài chương trình SGK (981 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (65 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0