Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Khoa học 5 >


Bài 1. Sự sinh sản (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2-3. Nam hay nữ? (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9-10. Thực hành: Nói "Không!" đối với các chất gây nghiện (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Dùng thuốc an toàn (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phòng bệnh sốt rét (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phòng bệnh viêm não (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phòng bệnh viêm gan A (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏe (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tre, mây, song (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sắt, gang, thép (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nhôm (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đá vôi (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xi măng (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thuỷ tinh (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Cao su (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Chất dẻo (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tơ sợi (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33-34. Ôn tập và Kiểm tra học kì I (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Sự chuyển thể của chất (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Hỗn hợp (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Dung dịch (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Năng lượng (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Năng lượng mặt trời (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Sử dụng năng lượng điện (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46-47. Lắp mạch điện đơn giản (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49-50. Ôn tập: Vật chất và năng lượng (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Sự sinh sản của động vật (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Sự sinh sản của ếch (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Sự sinh sản của thú (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Sự nuôi và dạy con của một số loài thú (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Ôn tập: Thực vật và động vật (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Môi trường (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Tài nguyên thiên nhiên (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Tác động của con người đến môi trường rừng (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Tác động của con người đến môi trường đất (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 67. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 69. Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 70. Ôn tập và Kiểm tra cuối năm (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (347 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0