Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập đọc 5 >


Tuần 1. Thư gửi các học sinh (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghìn năm văn hiến (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Sắc màu em yêu (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca về trái đất (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ê-mi-li, con… (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Những người bạn tốt (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Trước cổng trời (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Cái gì quý nhất? (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đất Cà Mau (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tiếng vọng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Mùa thảo quả (349 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Hành trình của bầy ong (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Người gác rừng tí hon (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Hạt gạo làng ta (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Trí dũng song toàn (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tiếng rao đêm (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Lập làng giữ biển (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Cao Bằng (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phân xử tài tình (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chú đi tuần (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Hộp thư mật (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Cửa sông (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghĩa thầy trò (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Đất nước (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Một vụ đắm tàu (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Con gái (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Thuần phục sư tử (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Công việc đầu tiên (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bầm ơi (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Út Vịnh (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Những cánh buồm (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Sang năm con lên bảy (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Lớp học trên đường (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (706 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0