Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Địa lí 5 >


Bài 1. Việt Nam - Đất nước chúng ta (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Địa hình và khoáng sản (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Khí hậu (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sông ngòi (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Vùng biển nước ta (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đất và rừng (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Ôn tập (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Dân số nước ta (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư (288 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nông nghiệp (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công nghiệp (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo) (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Giao thông vận tải (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thương mại và du lịch (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Châu Á (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Châu Á (tiếp theo) (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Châu Âu (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số nước ở châu Âu (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ôn tập (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Châu Phi (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Châu Mĩ (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các đại dương trên thế giới (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập cuối năm (15 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (461 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0