Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >


Ôn tập các số đến 100 000 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa một chữ (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có sáu chữ số (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng và lớp (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có nhiều chữ số (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dãy số tự nhiên (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Yến, tạ, tấn (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giây, thế kỉ (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số trung bình cộng (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (tiếp theo) (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa hai chữ (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa ba chữ (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng vuông góc (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng song song (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng song song (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình vuông (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có một chữ số (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - xi - mét vuông (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét vuông (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một tổng (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một hiệu (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có hai chữ số (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tổng cho một số (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có một chữ số (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số cho một tích (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tích cho một số (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thương có chữ số 0 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Ppt

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki-lô-mét vuông (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình bình hành (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình bình hành (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số bằng nhau (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Rút gọn phân số (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân phân số (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm phân số của một số (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia phân số (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thoi (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thoi (349 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu tỉ số (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ lệ bản đồ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (846 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 7 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 17 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 22 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 33 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 35 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 36 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 56 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 74 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 75 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 78 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 83 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 84 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 87 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 96 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 98 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 99 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 117 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 118 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 131 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 131 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 133 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 136 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 139 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 152 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (488 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0