Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Tập đọc 1 >


Tuần 1. Trường em (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Tặng cháu (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Cái nhãn vở (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Cái Bống (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Vẽ ngựa (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Hoa ngọc lan (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Mưu chú Sẻ (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Mẹ và cô (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ngôi nhà (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Quà của bố (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Vì bây giờ mẹ mới về (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Đầm sen (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Mời vào (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Chú công (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Mèo con đi học (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Người bạn tốt (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Hai chị em (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Hồ Gươm (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Luỹ tre (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Sau cơn mưa (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Cây bàng (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đi học (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Nói dối hại thân (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Bác đưa thư (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Làm anh (18 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Tuần 11. Người trồng na (16 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Anh hùng biển cả (21 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. ò... ó... O (3 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0