Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tự nhiên và Xã hội 3 >


Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nên thở như thế nào? (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Vệ sinh hô hấp (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Phòng bệnh đường hô hấp (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Bệnh lao phổi (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Hoạt động tuần hoàn (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Phòng bệnh tim mạch (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cơ quan thần kinh (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Hoạt động thần kinh (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo) (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Vệ sinh thần kinh (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình (268 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Họ nội, họ ngoại (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Một số hoạt động ở trường (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Không chơi các trò chơi nguy hiểm (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27-28. Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Làng quê và đô thị (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. An toàn khi đi xe đạp (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34-35. Ôn tập và Kiểm tra Học kì I (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Vệ sinh môi trường (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo) (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Ôn tập: Xã hội (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực vật (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Thân cây (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thân cây (tiếp theo) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Rễ cây (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Rễ cây (tiếp theo) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Lá cây (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Hoa (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Quả (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Động vật (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Côn trùng (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Tôm, cua (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Cá (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Chim (218 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Thú (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Thú (tiếp theo) (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56 - 57. Thực hành: Đi thăm thiên nhiên (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Mặt Trời (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Ngày và đêm trên Trái Đất (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Năm, tháng và mùa (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Các đới khí hậu (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Bề mặt Trái Đất (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 67. Bề mặt lục địa (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 68. Bề mặt lục địa (tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (344 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0