Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Địa lí 4 >


Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tây Nguyên (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (406 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt (516 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ôn tập (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội (298 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19-20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (206 bài)
 • Ppt
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh (267 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ôn tập (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25-26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thành phố Huế (321 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31-32. Ôn tập (12 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0