Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Lịch sử 4 >


Bài 1. Nước Văn Lang (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nước Âu Lạc (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Ôn tập (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long (242 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Chùa thời Lý (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077) (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nhà Trần thành lập (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Ôn tập (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Kinh thành Huế (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tổng kết (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0