Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 8 > Đại số 8 >


Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Nhân đa thức với đa thức (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Phân thức đại số (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thức (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Rút gọn phân thức (373 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Phân thức đại số (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Mở đầu về phương trình (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Phương trình tích (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Bất phương trình một ẩn (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (332 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (503 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0