MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 7 > Đại số 7 >


  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Cộng, trừ số hữu tỉ (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Nhân, chia số hữu tỉ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Tỉ lệ thức (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Làm tròn số (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Số thực (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đại lượng tỉ lệ thuận (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Hàm số (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Biểu đồ (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Số trung bình cộng (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Thống kê (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Khái niệm về biểu thức đại số (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Giá trị của một biểu thức đại số (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Đơn thức (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Đơn thức đồng dạng (449 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Đa thức (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Đa thức một biến (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Cộng, trừ đa thức một biến (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (402 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (68 bài)
 • Slide0