Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 11 > Hình học 11 >


Chương I. §1. Phép biến hình (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Phép tịnh tiến (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Phép đối xứng trục (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Phép đối xứng tâm (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Phép quay (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Phép vị tự (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Phép đồng dạng (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đường thẳng và mặt phẳng song song (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Hai mặt phẳng song song (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Vectơ trong không gian (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Khoảng cách (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0