Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 11 > ĐS-GT 11 >


Chương I. §1. Hàm số lượng giác (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Phương trình lượng giác cơ bản (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Một số phương trình lượng giác thường gặp (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Quy tắc đếm (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Phép thử và biến cố (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Xác suất của biến cố (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Tổ hợp. Xác suất (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Phương pháp quy nạp toán học (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Dãy số (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Cấp số cộng (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Cấp số nhân (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Dãy số. Cấp số cộng và Cấp số nhân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Giới hạn của dãy số (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Hàm số liên tục (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Giới hạn (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §4. Vi phân (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương V. §5. Đạo hàm cấp hai (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương V. Đạo hàm (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail