Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 7 > Hình học 7 >


Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Hai đường thẳng vuông góc (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Hai đường thẳng song song (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Từ vuông góc đến song song (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Định lí (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác (987 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau (488 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c) (416 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c) (556 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g) (370 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Tam giác cân (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go (412 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Thực hành ngoài trời (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Tam giác (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (348 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Tính chất tia phân giác của một góc (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Tính chất ba đường cao của tam giác (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập Ôn cuối năm (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (550 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (361 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0