Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Tập làm văn 2 >


Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Chào hỏi. Tự giới thiệu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khoá biểu (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Kể về người thân (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chia buồn, an ủi (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Gọi điện (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Kể về gia đình (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin. (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Chia vui. Kể về anh chị em (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Đáp lời chào, lời tự giới thiệu (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Tả ngắn về bốn mùa (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đáp lời khẳng định. Viết nội quy (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Nghe - trả lời câu hỏi (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến (viết) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Kể ngắn về người thân (nói, viết) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0