Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Luyện từ và câu 3 >


Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì? (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì? (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. So sánh (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Trường học. Dấu phẩy (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì? (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. So sánh. Dấu chấm (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 19. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. MRVT: Các nước. Dấu phẩy (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Nhân hoá (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0