Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > GD Quốc phòng - An ninh > GD QP-AN 11 >


Bài 1. Đội ngũ đơn vị (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0