Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > GD Quốc phòng - An ninh > GD QP-AN 12 >


Bài 1. Đội ngũ đơn vị (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Công tác phòng không nhân dân (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ anh ninh Tổ quốc (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0