Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Tiếng Anh 4 > Tiếng Anh 4 (Thí điểm) >


Unit 1: Good morning. How are you? (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 2: My new friends (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3: My birthday (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4: Things I can do (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5: Our hobbies (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6: My school (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7: My school subjects (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8: My school timetable (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9: In my classroom (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10: My classmates (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11: My daily activies (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12: Jobs (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13: Favourite food and drink (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14: My mother (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15: Festivals (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16: Zoo Animals (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 17: My area (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 18: My clothes (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 19: A picnic (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 20: Travelling (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4 (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0