Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hoạt động NGLL > Hoạt động NGLL 8 >


CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường (5 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi (14 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0