Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hoạt động NGLL > Hoạt động NGLL 12 >


CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ Tháng 2. Thanh niên với lý tưởng cách mạng (2 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail

 • CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp (1 bài)
 • Slide0

 • CĐ Tháng 4. Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác (1 bài)
 • Slide0

 • CĐ Tháng 5. Thanh niên với Bác Hồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước (4 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình. (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 11. Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo (1 bài)
 • Slide0

 • CĐ Tháng 12. Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (11 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0