Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Vật lí > Vật lí 11 nâng cao >


Bài 3. Điện trường (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tụ điện (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Bài tập về tụ điện (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Pin và acquy (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - Len-xơ (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Định luật Ôm đối với toàn mạch (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Định luật Ôm đối với các loại mạch điện. Mắc các nguồn điện thành bộ (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bài tập về định luật Ôm và công suất điện (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Dòng điện trong kim loại (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bài tập vẽ dòng điện trong kim loại và chất điện phân (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Dòng điện trong chân không (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dòng điện trong chất khí (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Linh kiện bán dẫn (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Từ trường (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bài tập về từ trường (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Lực Lo-ren-xơ (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Sự từ hoá các chất, sắt từ (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Từ trường Trái Đất (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dòng điện Fu-cô (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Hiện tượng tự cảm (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Năng lượng từ trường (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Bài tập về cảm ứng điện từ (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm. Một số mốc thời gian đáng lưu ý trong lĩnh vực điện từ (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 44. Khúc xạ ánh sáng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Phản xạ toàn phần (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Lăng kính (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Thấu kính mỏng (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Mắt (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Kính lúp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Kính hiển vi (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Kính thiên văn (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 55. Bài tập về dụng cụ quang (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 56. Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì (1 bài)
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0